Ceník

Vyšetření

ZÁKLADNÍ VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ

(60 min) 2.500,-Kč

Anamnéza, vyšetření na základě diagnostiky z jazyka, pulsu, určení konstitučního typu, návrh dietetiky, návrh bylinné léčby či doporučení dalších terapií.

V průběhu mezi kontrolami možnost bezplatné konzultace /mailové/ změn či nastavení bylin .

Písemné zpracování doporučení - dietetika, vhodné a nevhodné potraviny, návrh snídaní, obědů a večeří, režimová opatření, bylinná léčba atp.- se doplácí částkou 1.100 Kč.

KRÁTKÉ VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ

(30 min) 1.250,-Kč

v případě menších obtíží, anamnéza, vyšetření na základě diagnostiky z jazyka, pulsu, doporučení bylinné léčby či doporučení dalších terapií.

KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ

(90 min) 3.000,-Kč

Náplň shodná jako u základního vstupního vyšetření - rozšířeno dle potřeby o psychosomatickou problematiku případně další diskuse nad onemocněním z mnoha úhlů pohledu. Je zde cenné rozšíření časového okna /1,5hod/, které vyplníme dle potřeby a konkrétní problematiky

Písemné zpracování doporučení - dietetika, vhodné a nevhodné potraviny, návrh snídaní, obědů a večeří, režimová opatření, bylinná léčba se doplácí částkou 1.100 Kč.

KONTROLA STAVU, KONZULTACE

(30 min/15 min) 1.000,-Kč/400,- Kč

Při zavedené bylinné léčbě posouzení stavu, kontrola jazyka, pulsu, zhodnocení průběhu léčby, návrh další terapie, dietetiky 

(60 min) 2.000,-Kč

Při složitější problematice, nebo na přání klienta řešit problematiku podrobněji.

AKUTNÍ „MEZIDVĚŘNÍ“ KONZULTACE 

(10 min) 300,-Kč

V případě akutních obtíží posouzení stavu, vyšetření z jazyka, pulsu, nastavení bylinné léčby, případně další doporučení.

Dietetika

KONSTITUČNÍ VYŠETŘENÍ

(90 min) 4.000,-Kč


Vyšetření na základě diagnostiky z jazyka, pulsu, konzultace s určením konstitučního typu a rozbor problematiky.
+ Písemné vypracování DIETETIKY (seznam vhodných a nevhodných potravin s ohledem na výsledky diagnostiky, individuální návrh stravování - vhodné snídaně, obědy, večeře. Režimová doporučení pro daný konstituční typ, jednoduché recepty).

TŘÍTÝDENNÍ OČISTNÁ KÚRA S REDUKCÍ VÁHY  
INDIVIDUÁLNÍ ZÁKLADNÍ

(30 min) 2.100,-Kč

Krátký razantní program s aplikací ušní akupunktury trvající 3 týdny, který zahrnuje úvodní pohovor, aplikaci jehel, jídelníček na 3 týdny + následný pokračovací jídelníček, individuální kontroly s ošetřením vpichů, příp. výměna jehel, e-mailová či tel. konzultace během kúry.

OPAKOVANÁ OČISTNÁ KŮRA 

1.200,-Kč 

Pro toho, kdo již absolvoval jednou a vícekrát očistný program. Obsahuje krátký pohovor, aplikace jehel, jídelníček na 3 týdny a následně pokračovací jídelníček, individuální kontroly s ošetřením vpichů, příp. výměna jehel, e-mailová či tel. konzultace během kúry.

Ceny služeb platné od 1.2.2024

Kontakt

MUDr. Michaela Šimková
U Černé věže 315/6
370 01 České Budějovice

+420 731 690 154

Obchod

logo Medicína souvislostí

Širokou škálu přírodních produktů si můžete nově zakoupit i v našem e‑shopu na adrese obchod.medicinasouvislosti.cz.