MUDr. Michaela Šimková

Lékařka a průvodkyně

731 690 154 |

Jsem lékařka a průvodkyně. Moje cesta mě vedla k hledání souvislostí. Celý tento koncept propojení moderní medicíny se starou medicínou východu a psychosomatikou jsem nazvala Medicínou Souvislostí. Je tu pro Vás.


I.

Narodila jsem se v roce kovového psa v severočeském Chomutově.
Po prodělání běžných dětských nemocí a absolutoriu základní školy vedla má cesta na gymnázium a poté, z tak trochu alibistických důvodů, na Pedagogickou fakultu, obor matematika-biologie. Samozřejmě jsem již pošilhávala po studiu medicíny, ale nějak jsem si “netroufala” a také jsem chtěla zůstat na studia na jihu Čech. Obor matematika biologie mi byl šitý na míru, neboť matematika mě nutila k logickému myšlení- chodila jsem tenkrát na olympiády a řešit úlohy mě bavilo- a biologie byla mým koníčkem..Tak jsem si myslela, že to bude ono..a najdu se!!

Studium mě bavilo, ale stále jsem měla v zádech ještě něco jiného…O prázdninách jsem chodila na brigády do nemocnice a má touha být poblíž lékařskému řemeslu rostla. A pak jsem se rozhodla…a podala přihlášku na medicínu. Ukončila jsem úspěšně dva roky studia M-Bi poslední zkouškou z “brouků” a zároveň složila přijímací zkoušky na 1.lékařskou fakultu UK v Praze. A pak začalo studium a studium a zase studium… 
Náročných a přitom krásných šest let na medicíně a nad knihami jsem zakončila promocí a nastoupila do své první práce - Psychiatrické léčebny v Písku. Byl to najednou jiný svět.Praxe byla úplně jiná, než knihy. Pak pracovně následovala změna- Nemocnice v Českých Budějovicích a pak mateřská dovolená. Zastavila jsem poněkud svůj pracovní běh a podívala se dozadu..a dopředu… A přemýšlela, kudy jít dál. 
Během studia medicíny jsem se začala zajímat o východní nauky a následně studovala Tradiční čínskou medicínu. Jde o fascinující svět, filosoficky mě velmi blízký. A možnost vidět najednou dvě medicíny -tolik vzdálené, a přitom tolik podobné. Během již zmíněné mateřské dovolené jsem svůj život a vzdělání obohatila nejen o mateřské povinnosti, ale i o čtyřletý sebezkušenostní výcvik v rodinné terapii se zaměřením na psychosomatku. Byla to velmi zajímavá zkušenost jak profesní, tak osobní. 

Po mateřské dovolené jsem zpět do nemocnice již nenastoupila. Nedokázala jsem se po nabytí vědomostí a zkušeností z TČM a psychosomatky vrátit do systému, kde bych předepisovala léky a byla klasickým psychiatrem. To už prostě nešlo. 
Shodou okolností mi byla nabídnuta práce na Klinice TČM na Hluboké n/Vlt, kterou jsem přijala a nastoupila jako terapeut TČM. Pronikala jsem do tajů bylin a akupunktury a hledala recepisy a terapeutické nápady pro své klienty. 
V roce 2008 jsem se osamostatnila, z kliniky odešla a otevřela jsem si vlastní terapeutickou praxi v Českých Budějovicích

II. Samostatná praxe

Prvním pilířem mé práce jsou individuální terapie v rámci ordinace, kde řešíme problematiku různorodých onemocnění a potíží /hlavně chronických/ z hlediska čínské i západní medicíny, s přihlédnutím k psychosomatice a s podrobným rozborem dietetických návyků. Výsledkem bývá pochopení souvislostí onemocnění, doporučení z hlediska úpravy stravy, aplikace bylin, režimová opatření a případně akupunktura, kde spolupracuji s Ellou Colin a Michalem Cepákem. Pokud je nutná další terapie v rámci psychosomatiky, spolupracuji s Alianou Clarte a s Milanem Hořínkem.

Druhý pilíř jsou semináře, přednášky a workshopy, které probíhají jednak v rámci Akademie léčivé výživy v Praze, dále v rámci Školy přírodních terapií v České Krumlově, na JČU v Českých Budějovicích a nově budou probíhat v rámci mého vlastního projektu “Dejte si své zdraví do souvislostí” od září v Českých Budějovicích, případně i v Praze. Připadá mi velmi smysluplné ukazovat lidem souvislosti co se jejich těla a duše týká a mít radost z toho, jak potom dokážou sami hledat cesty k opravdovému zdraví a osobní síle.

Třetí pilíř je práce na sobě samé, neb jsem v průběhu let často bolestně zjistila, že pokud chci někoho vést a pomáhat mu, sama musím být pevná ve svém středu a mít dostatek energie, abych měla co nabídnout ve smyslu “můžete se o mě opřít”. V rámci sebepéče relaxuji v lese, běhám po horách, medituji v chůzi, pobývám se svými dětmi, přáteli se psem a sama se sebou a jsem vděčná za dary, které ke mě přicházejí. A jaký je vnitřní - a nejdůležitější vývoj mé profesní cesty?

III. Medicína Souvislostí

Co je pro mě “Medicína Souvislostí?” Nejdříve jsem se zařadila do krabičky “Tradiční čínská medicína “ a tuto i praktikovala s tím, že člověk by se měl držet jednoho systému a v tom se zdokonalovat. S postupem času jsem však zjistila, že život v krabičce mi nevyhovuje a že nejsem a nikdy nebudu pravým “Číňanem”.Též následným pobytem v Pekingu jsem pochopila, že být jen výhradně v tomto systému není pro mě. 
Potřebovala jsem mít možnost kombinovat a vidět souvislosti. A vložit do toho obyčejný selský rozum.

Pochopila jsem, že moje síla a talent je právě v nalézání souvislostí, v propojení zdánlivě neslučitelných světů medicín a schopnost nastavovat na tomto základě doporučení a léčbu. 
Umět nalézt v jakémkoli systému to, co je pro nás cenné a použít to. Umět dle diagnostiky energetického systému nastavit čínskou i českou bylinnou směs, dietetiku a režim. Na míru, s přihlédnutím k tomu, kdo jsme, kde žijeme a co žijeme a jaké vlivy na nás působí.

Postupem času zjišťuji, že medicína je nakonec stejně jen jedna a že, pokud studujeme různé systémy, docházíme stále k podobnému principu. Nalezení styčných bodů a určitá “integrace” mi vyhovuje mnohem, mnohem více, než jen úzké mantinely jednoho pohledu i přes velkou úctu, kterou chovám jak k čistokrevným praktikům TCM, tak k dobrým lékařům západní medicíny.

Nabízím vám tedy „Medicínu souvislostí”. Propojení, pochopení a vědomé uchopení přes tradiční čínskou diagnostiku, dietetiku a zdravý psychosomatický náhled a léčbu bylinami českými i čínskými.
Na vaši cestu vás mohu vybavit bylinkami, akupunkturou, dietkou a také dobrou radou. A ta přece bývá v pohádkách i v životě nejcennější…

Vše jsem pro vás zabalila spolu s celým týmem tak, abyste si mohli základní vědomosti odnést s sebou v několika lekcích. Připravili jsme pro vás Akademií Medicíny Souvislostí - AMeS

S úctou a láskou i k vašim příběhům. 
Michaela Šimková

Kontakt

MUDr. Michaela Šimková
U Černé věže 315/6
370 01 České Budějovice

+420 731 690 154

Obchod

logo Medicína souvislostí

Širokou škálu přírodních produktů si můžete nově zakoupit i v našem e‑shopu na adrese obchod.medicinasouvislosti.cz.